BLOG

Čekajući najvažniji poziv

Čekajući najvažniji poziv

Autor: Ronald Seeliger, generalni direktor Hemofarm grupe
Skoro sam pročitao jednu dirljivu priču o susretu dve majke, koje je lična tragedija povezala doživotnim prijateljstvom.

Značaj transplantacije

Značaj transplantacije

Autor: Prim. Dr Čedomir Topuzović, načelnik Odeljenja transplantacione urologije Univerzitetskog kliničkog centra Srbije
Transplantacija bubrega je najbolji način lečenja pacijenata u terminalnom stadijumu hronične bubrežne insuficijencije.

Kako se postaje donor?

Kako se postaje donor?

Autorka: prof. dr Marina Savin, nefrolog
Biti donor je možda najhumaniji čin koji jedna osoba može da učini. Spoznati da u najtežem trenutku u životu možete da pomognete ne samo drugoj osobi, već i celoj jednoj porodici vrhunac je humanosti.

Bolest ne bira, može da se desi svakome od nas

Bolest ne bira, može da se desi svakome od nas

Autorka: Prof. dr Emilija Nestorović, načelnica Odeljenja za transplantaciju srca i mehaničku potporu rada srca Kliničkog centra Srbije
Datum 21. septembar 2013. godine predstavlja datum koji niko od nas iz Odeljenja zasigurno neće zaboraviti…

Cilj je spasiti život

Cilj je spasiti život

Autor: Prof. dr Sveta Putnik, direktor Klinike za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije
Kada ljudi pomisle na transplantaciju, nekako uvek misle samo na tim koji se nalazi u operacionoj sali prilikom same operacije.

Svaki život je važan

Svaki život je važan

Autor: Asist. dr sc med. Branislav Oluić, spec. opste hirurgije i sub. spec. transplantacione hirurgije
Kao neko ko se više od deset godina bavi transplatacionom hirurgijom mogu da posvedočim koliko je to težak i komplikovan proces koji od početka do kraja uključuje i do stotinu ljudi.

Transplantacija nije samo izlečenje, već novi život

Transplantacija nije samo izlečenje, već novi život

Autorka: Prof. Dr Tamara Milovanović, načelnica poluintenzivne nege Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije
Transplantacija jetre za naše bolesnike znači novi život. To nije samo izlečenje, nego zaista promena života.

Dečiji osmeh je lek za dušu

Dečiji osmeh je lek za dušu

Autorka: Asist. dr med. Ivana Kitić, šefica kabineta hepatologije Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „dr Vukan Čupić”
Kada se sva svetla velegrada pogase, neka svetla ostaju upaljena. Ne pitamo se šta to gori tamo, ali u tišini noći se kontinuirano, kao nastavak dana, odigravaju borbe za život ljudi.

Darivanje organa – od smrti do novog života

Darivanje organa – od smrti do novog života

Autorka: Brankica Spasojević, načelnica odeljenja hemodijalize i transplantacije bubrega “prof.dr Milana Popović-Rolović” Univerzitetska dečja klinika
Kada se jedan život gasi, drugi nastaje, a kada govorimo o darivanju organa, iz jednog ugašenog života, može nastati čak nekoliko novih.