Dečiji osmeh je lek za dušu

Autorka: Asist. dr med. Ivana Kitić, šefica kabineta hepatologije Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „dr Vukan Čupić”

Kada se sva svetla velegrada pogase, neka svetla ostaju upaljena. Ne pitamo se šta to gori tamo, ali u tišini noći se kontinuirano, kao nastavak dana, odigravaju borbe za život ljudi. To su bolnička odeljenja, odeljenja intenzivnih nega i operativnih blokova, druga kuća lekara i medicinskog osoblja.

Dobro jutro doktorka, noćas je primljen dečak uzrasta pet godina sa hepatitisom. Medicinska dokumentacija, laboratorijske analize, pregled pacijenta, razgovor sa roditeljima. Jedan običan dan. Tok bolesti nepredvidljiv. Sve ukazuje na akutno popuštanje jetre. Jedina moguća terapija je transplantacija jetre. I onda kreće borba za život.

Transplantacija ili presađivanje jetre je hirurški postupak u kojem se terminalno bolesna jetra menja zdravom jetrom donora kada su iscrpljene sve ostale mogućnosti lečenja.

Terminalno bolesna jetra je posledica hronične bolesti jetre sa razvojem hronične insuficijencije jetre, ali i retko i naglo nastalo akutno otkazivanje jetre (akutna insuficijencija jetre). U dečijem uzrastu najčešće hronične bolesti jetre sa razvojem hronične insuficijencije jetre su bilijarna atrezija, kongenitalna fibroza jetre, kriptogena ciroza, vaskularne bolesti  (kavernozna transformacija vene porte) i retke genetski predisponirane bolesti (Familijarna intrahepatička holestaza, Allagile sindrom, Cistična fibroza, Policistična bolest bubrega i jetre, Vilsonova bolest).

Akutna insuficijencija jetre nastaje kao posledica naglog, brzog oštećenja hepatocita, sa posledičnom nedovoljnošću parenhima jetre da održi život kod prethodno zdravog deteta. Najčešći uzroci akutne insuficijencije jetre su virusne infekcije, trovanje lekovima (paracetamol), genetske bolesti (Vilsonova bolest), ali u velikom procentu (oko 50%) uzroci ne budu otkriveni. Jedini metod lečenja akutne insuficijencije jetre je transplantacija.

Transplantacija jetre predstavlja složenu hiruršku proceduru, unutar koje se bolesna jetra odstranjuje i zamenjuje zdravim organom donora (umrlog lica, ili živog donora).

Deca iz Srbije su poslednjih dvadeset godina, do februara 2022. godine, lečena transplantacijom jetre organom donora umrlog lica u Bergamu, u Italiji. Ovo se dešavalo zahvaljujući Sporazumu. Sporazum je podrazumevao reciprocitet, da se deca leče u Italiji, ali da im za to stižu organi iz Srbije. Kako to nije ispunjeno, jer nije bilo donora, ugovor je raskinut.

Jedini vid lečenja u ovom momentu je transplantacija jetre sa živog donora. Važno je napomenuti da je jetra jedini organ koji može da se regeneriše. U situacijama kada se ukloni 70% zdravog tkiva jetre, preostalih 30% može preuzeti sve funkcije, čime je omogućen normalan život i za primaoca i za donora.

Prilikom donošenja odluke o transplantaciji, detaljan pregled i priprema donora za operaciju su od velike važnosti. Priprema donora podrazumeva konsultacije različitih specijalnosti (hepatolog, kardiolog, pulmolog, endokrinolog, psihijatar), analize krvi, radiološke preglede, biopsiju jetre, genetske analize i provere kompatibilnosti koje su presudne za povoljan ishod. Donor jetre može biti otac, ili majka, ili najbliži srodnik uzrasta od 18 do 50 godina. Priprema pacijenta  uključuje kontinuiranu borbu za održanje vitalnosti organizma u celini, laboratorijske i serološke analize, radiografsku pripremu (CT, MR).

Pored kompletne medicinske dokumentacije za pacijenta i donora, neophodno je prethodno obezbediti saglasnost transplantacionog centra (za upućivanje na lečenje, datum prijema koji zavisi od raspoloživosti postelja u transplantacionom centru), saglasnost Komisije Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (RFZO) za upućivanje na lečenje u inostranstvo, ugovore o lečenju u inostranom centru (Sektor za ostvarivanje zdravstvene zaštite u inostranstvu RFZO), vize za pacijenta, donora kao i njihove pratioce i transport. Troškove lečenja u inostranstvu snosi RFZO. Kada je reč o akutnoj insuficijenciji jetre, navedene procedure se moraju završiti u što kraćem vremenskom roku kako bi dečiji život bio spašen.

U Srbiji se na Listi hroničnih bolesti jetre koje u nekom momentu mogu zahtevati lečenje transplantacijom nalazi 59 dece uzrasta od tri meseca do 18 godina. Tokom 2022. godine na lečenje transplantacijom jetre sa živog donora upućeno je petoro dece sa hroničnim bolestima jetre (Italija, Turska) i dvoje dece sa akutnom insuficijencijom jetre (Italija, Velika Britanija). Svoj deci je uspešno transplantirana jetra.

Kako u ovom momentu ne postoji mogućnost lečenja transplantacijom jetre organom donora umrlog, od velike je važnosti da kao društvo postanemo dovoljno zreli i svesni važnosti darivanja organa i razvoja transplantacione medicine u Srbiji, kako bi mnogi životi bili spašeni, a porodice sačuvane.

Humanost je sposobnost razvoja saosećanja i pomoći nekom ko nam nije ništa.