U Srbiji oko 2000 ljudi čeka donora i poziv za transplantaciju organa. Ti ljudi nisu puka statistika. Oni su nečiji roditelji, deca, braće, sestre, prijatelji. Od jednog jedinog poziva, onog najvažnijeg, zavisi njihov život.
Svako od nas može da bude heroj. Postani donor.

ŽIVOTNE PRIČE

BLOG

MITOVI I ISTINE

Mit

Osoba koja dobije organ, sa organom dobija i misli i osećanja donora

Klikni za istinu...

ISTINA

Tako je samo na filmu, ali ne i u stvarnom životu. Misli i sećanje su memorisani u mozgu. Drugim organima se ne mogu prenositi ni osećanja, niti sećanja na osobe.

Mit

Možda će mi izvaditi organe, a imao sam još šanse da preživim

Klikni za istinu...

ISTINA

To nije moguće. Moždana smrt je konačna i definitivna. Strogo definisan postupak utvrđivanja moždane smrti isključuje mogućnost greške.

Mit

Ne želim da moja porodica snosi dodatne troškove nastale usled doniranja organa

Klikni za istinu...

ISTINA

Ne postoje dodatni troškovi za porodicu donora, kao ni nadoknada za donirane organe, a prodaja organa je strogo zabranjena Zakonom.

Mit

Čuo sam da se uzimaju svi organi, bez obzira na to šta ja želim da doniram

Klikni za istinu...

ISTINA

Sa tela preminulih uzimaju se samo oni organi za koje postoji saglasnost donora i članova njegove porodice. Obavestite svoje bližnje i članove porodice šta želite da donirate.

Mit

Doniranje organa nagrđuje i unakažava telo

Klikni za istinu...

ISTINA

Doniranje organa ne nagrđuje telo pokojnika i ne odlaže sahranu. Organi se eksplantuju hirurškim zahvatom, pri čemu se telo pokojnika tretira sa pažnjom i dostojanstvom. Moguća je sahrana sa otvorenim kovčegom.

Mit

Imam slab vid i zato ne mogu da budem donor rožnjače

Klikni za istinu...

ISTINA

Netačno. Moguće je transplantovati rožnjaču od osobe sa slabim vidom, jer sama rožnjača nije uzrok kratkovidosti, odnosno dalekovidosti.