Život koji ističe

Željka ima 33 godine i živi u Beogradu. Ona ima cirozu jetre i na listi je za transplantaciju organa. Imala je planove da zasnuje porodicu, ali svi njeni planovi su na čekanju.