Poziv koji spasava život

Lazar čeka na transplantaciju bubrega. Od prvog dana je na listi, ali nijedan poziv nije stigao. Ipak, optimizam ga ne napušta. Misli da najviše treba govoriti o predrasudama i koliko je važno da shvatimo značaj donorstva.